چرم جیر

چرم جیر

چرم جیر از پوست بز و پوست گوساله تهیه می شود که طی فرایند خاصی و بوسیله وسایل خاصی رخ آن را پرداخت میکنند و سطح گوشتی را به صورت…

چرم روسی

چرم روسی همانطور که از نام این نوع چرم بر می‌آید، نخستین بار در روسیه تهیه شده است - چرم چمدان - چرم فاخر اطلس نگار

چرم سنگین

چرم سنگین

به چرمی گفته می شود که از پوست حیواناتی مانند گاو ،گاومیش ،گوساله و … به دست می آید. چرم سنگین بهترین نوع جهت استفاده های معمول می باشد -…

X
Shopping Cart 0

No products in the cart.