چرم روسی

چرم روسی همانطور که از نام این نوع چرم بر می‌آید، نخستین بار در روسیه تهیه شده است - چرم چمدان - چرم فاخر اطلس نگار

چرم سنگین

چرم سنگین

به چرمی گفته می شود که از پوست حیواناتی مانند گاو ،گاومیش ،گوساله و … به دست می آید. چرم سنگین بهترین نوع جهت استفاده های معمول می باشد -…

X
Shopping Cart 0

No products in the cart.